12

13

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่  URL  เว็บไซต์การยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
»»http://www.nacc.go.th/NACCPPWFC?

กิจกรรม

♣ องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี สืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2565 "สรงน้ำพระ รดนำ้ดำหัว ขอพรคณะผู้บริหาร"  เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ข้าราชการ  พนักงานส่วนตำบล  และพนักงานจ้าง  องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี  ในวันที่  12  เมษายน  2565  ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี  อำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์... ...

♣  องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี  ได้ดำเนินการจัดโครงการเฝ้าระวังโรคโควิด-19 ในกลุ่มคณะผู้บริหารและพนักงานส่วนองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี "กิจกรรมอบรมให้ความรู้" ประจำปีงบประมาณ 2565  ในวันที่  8  เมษายน  2565  ณ  ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี  อำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์  (ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน  จากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี)... ...

กิจกรรมกิจการสภา

♣  สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี  จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี  สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ครั้งที่  1  ประจำปี  2565  ในวันที่  12  เมษายน  2565  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี  อำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์... ...

» แถลงนโยบายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ในการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565  ในวันที่  13  มกราคม  2565  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์... ...

deal

post

ประกาศ

♣  คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เรื่อง ยกเลิกหนังสือแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.6) พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 สำหรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 (รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้าย)  (ดาวน์โหลด)  คลิกที่นี่

»  ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี  อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ มีความประสงค์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือข้าราชการประเภทอื่น ในสายงานประเภทวิชาการ  เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่างตามกรอบอัตรากำลัง  3 ปี  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566  จำนวน  2  ตำแหน่ง  ดังนี้ 1.นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ระดับ  ปฏิบัติการ/ชำนาญการ   จำนวน  1 ...

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

♣  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2565 พ.ศ. 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565  »  (ดาวน์โหลด)  คลิกที่นี่   

♣  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565  »  (ดาวน์โหลด)  คลิกที่นี่

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

blog counter

ปฏิทิน

พฤษภาคม 2022
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

logo