ลักษณะที่ตั้ง

แผนที่ตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี

Doc20

สถานที่ตั้งตำบลนาดี

             ตำบลนาดี  ห่างจากอำเภอเมืองสุรินทร์  ประมาณ  25  กิโลเมตร  ตามถนนสายสุรินทร์ – ร้อยเอ็ด  ไปยังอำเภอจอมพระ  อำเภอท่าตูม  อำเภอชุมพลบุรี  และจังหวัดร้อยเอ็ด  ทางหลวงหมายเลข  214  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี  ตั้งอยู่  เลขที่  222  หมู่ที่  12  อำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์  32000

 

ทำเลที่ตั้งตำบลนาดี

            ตำบลนาดีเป็น  1  ใน  20  ตำบลในเขตอำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์มีอาณาเขตพื้นที่อยู่ติดกันท้องถิ่นใกล้เคียง  4  ส่วน  ตำบลเพี้ยราม  ตำบลตั้งใจ  ตำบลเขวาสินรินทร์ ตำบลบ้านแร่  กิ่งอำเภอเขวาสินรินทร์  ตำบลแกใหญ่  ตำบลท่าสว่าง  ดังนี้

ทิศเหนือ         จรด     ตำบลเพี้ยราม  ตำบลตั้งใจ  อำเภอเมืองสุรินทร์
ทิศตะวันออก    จรด     ตำบลเขวาสินรินทร์  ตำบลบ้านแร่กิ่งอำเภอเขวาสินรินทร์
ทิศตะวันตก      จรด     ตำบลท่าสว่าง  อำเภอเมืองสุรินทร์
ทิศใต้            จรด     ตำบลแกใหญ่  ตำบลท่าสว่าง  อำเภอเมืองสุรินทร์