ประกาศกิจการสภา

ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี  สมัยสามัญ  สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

♣  ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี  สมัยสามัญ  สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ ...
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี  สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563

ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี  สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 25 ...
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี  สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 

♣  ประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี  สมัยสามัญ  ส ...
อ่านเพิ่มเติม

ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี  สมัยสามัญ  สมัยที่  4  ครั้งที่  1  ประจำปี  2562

ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี  สมัยสามัญ  สมัยที่  4  ครั้งที่  1  ประจำปี  2 ...
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี  สมัยสามัญ  สมัยที่  1  ประจำปี  2563

♣  ประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี  สมัยสามัญ  ส ...
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี  สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  1  ครั้งที่  1  ประจำปี  พ.ศ. 2563

♣  ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี  สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  1  ครั้งที่  1  ป ...
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี  สมัยสามัญ  ประจำปี  2563 

ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี  สมัยสามัญ  ประจำปี  2563  ...
อ่านเพิ่มเติม

ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี  สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562

♣  ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี  สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 ...
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี  สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 

♣  ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี  สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำ ...
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี  สมัยสามัญ  สมัยที่  4  ประจำปี  2562

♣  ประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี  สมัยสามัญ  ส ...
อ่านเพิ่มเติม

ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี  สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  1  ประจำปี  2562

♣  ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี  สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  1  ...
อ่านเพิ่มเติม

ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี  สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  2  ประจำปี  2562

♣  ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี  สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  2  ...
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี  สมัยวิสามัญ  สมัยที่  1  ประจำปี  2562

♣  ประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี  สมัยวิสามัญ  ...
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี  สมัยวิสามัญ  สมัยที่  1  ประจำปี  2562 

♣  ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี  สมัยวิสามัญ  สมัยที่  1  ประจำปี  2562  ...
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี  สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  2  ประจำปี  พ.ศ. 2562

♣  ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี  สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  2  ป ...
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี  สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  2  ประจำปี  2562

♣  ประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี  สมัยสามัญ  ส ...
อ่านเพิ่มเติม

ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี  สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ครั้งที่  1  ประจำปี 2562 

♣  ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี  สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ครั้งที่  1  ...
อ่านเพิ่มเติม

เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี  สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  1  ประจำปี  พ.ศ. 2562 

♣  เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี  สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  1  ประจำปี ...
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี  สมัยที่  3  ครั้งที่  1  ประจำปี  2562

♣  ประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี  สมัยที่  3  ...
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศปิดประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี สมัยสามัย สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

♣  ประกาศปิดประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี สมัยสามัย สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ...
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562

♣  ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี สมัยประช ...
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เรื่อง ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562

♣  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เรื่อง ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์กา ...
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561

♣  ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ...
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562

♣  ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี สมัยประช ...
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เรื่อง ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562

♣ ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เรื่อง ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์ ...
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561

♣  ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ...
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เรื่อง ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561

♣  ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เรื่อง ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับฟังการประชุมสภาองค์การ ...
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561

♣  ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี สมัยสามั ...
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี สมัยสามัญ ประจำปี 2562

♣  ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี สมัย ...
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561

♣  ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ...
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เรื่อง ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2561

♣ ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เรื่อง ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์ ...
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561

♣ ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี สมัยสามัญ ...
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561

♣  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาด ...
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561

♣  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี สมัยสามัญ ส ...
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศปิดประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561

♣  ประกาศปิดประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ...
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561

♣  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี สมัยสามัญ ส ...
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศองค์การบริหารส่วนนตำบลนาดี เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561

♣  ประกาศองค์การบริหารส่วนนตำบลนาดี เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนา ...
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เรื่อง ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561

♣  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เรื่อง ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์กา ...
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561

♣  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี สมัยประชุมส ...
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เรื่อง ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561

♣  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เรื่อง ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์กา ...
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2561

♣  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี สมัยสามัญ ส ...
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี สมัยสามัญ ประจำปี 2561

♣  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี สมัยสาม ...
อ่านเพิ่มเติม