แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

1. แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลนาดี  ปีงบประมาณ พ.ศ.2560    คลิกที่นี่