สายด่วน

10513531_1439272389680875_4755943087131129048_n

สายด่วนองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี

สายด่วนโทร. 0-4455-8993 , เบอร์แฟกซ์ (Fax.) 0-4455-8993

ติดต่อเจ้าหน้าที่.  09-0362-7089 หรือ 08-2214-8374

หรือ E-mail : nadeelocal@hotmail.com

หรือ Facebook (อบต.นาดี)  :  https://www.facebook.com/nadeeSR/ 

แอพพลิชั่นสำหรับร้องเรียน/ร้องทุกข์  : 

 46507709_2170282216579885_2987219895478910976..._n