ผลผลิตทางการเกษตร

ผลผลิตทางการเกษตรของตำบลนาดี

1. นาข้าว

r_8841

 

2. ไร่อ้อย

1283578110

 

3. สวนยางพารา

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA