ติดต่อ-สอบถาม

องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี

ที่อยู่ เลขที่ 222 หมู่ที่ 12 ตำบลนาดี อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
โทรศัพท์ 044-558993 
โทรสาร  044-558993
เว็บไซต์  :  www.nadeesurinlocal.go.th
facebook  :  https://www.facebook.com/nadeeSR/

e-mail  :  nadeelocal@hotmail.com