ข่าวรับสมัครงาน/โอน/ย้าย

♣  ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่นมาดำรงตำแหน่งแทนตำแหน่งที่ว่าง  (18 มี.ค. 2563)…คลิกที่นี่
♣  ประกาศผลการประเมินสมรรถนะเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทผู้มีคุณวุฒิ) ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (16 ธ.ค. 2562)คลิกที่นี่
♣  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการประเมินสมรรถนะ เป็นพนักงานจ้าง  พนักงานจ้างตามภารกิจ  (ประเภทผู้มีคุณวุฒิ)  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  (09 ธ.ค. 2562)คลิกที่นี่
♣ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ  (ประเภทผู้มีคุณวุิฒ)  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  จำนวน  1  อัตรา (13 พ.ย. 2562)…คลิกที่นี่
ประกาศผลการประเมินสมรรถนะเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงาานจ้าง (23  ก.ค. 2562)… คลิกที่นี่
♣ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานจ้างประเภทตำแหน่ง พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทผู้มีคุณวุฒิ) ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา และประเภทพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (งานธุรการ) จำนวน 1 อัตรา
♣ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  ประเภทตำแหน่ง  พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทผู้มีคุณวุฒิ)  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  จำนวน  1  อัตรา  และประเภทพนักงานจ้างทั่วไป  ตำแหน่ง  คนงานทั่วไป  (งานธุรการ) จำนวน 1 อัตรา…คลิกที่นี่
♣ ประกาศผลการประเมินสมรรถนะเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงาานจ้าง  (22 มี.ค. 2562)…คลิกที่นี่
♣ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการประเมินสมรรถนะ  เป็นพนักงานจ้าง  (จำนวน  3  อัตรา)  (19  มี.ค. 2562)… คลิกที่นี่
♣ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  (จำนวน  3  อัตรา)  (26 ก.พ. 2562)…  คลิกที่นี่
♣ ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล จำนวน  3  อัตรา  (1 ต.ค. 2561)…  คลิกที่นี่