ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานจ้างประเภทตำแหน่ง พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทผู้มีคุณวุฒิ) ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา และประเภทพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (งานธุรการ) จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิ ...
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประเภทตำแหน่ง พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทผู้มีคุณวุฒิ) ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และประเภทพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (งานธุรการ) (ตามรายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้าย)

ด้วย องค์การบริหารส่ ...
อ่านเพิ่มเติม